top of page

Soneterapi

Soneterapi går ut på å trykke på spesielle punkter (soner) på føtter og hender for å påvirke helsetilstanden i tilhørende kroppsdel. Når vi stimulerer disse sonene (trykksensorer) med soneterapiteknikker, sendes avslappende bølger gjennom kroppen.
 
Målet er å skape en legende reaksjon i andre deler av kroppen. Soneterapi er en helhetlig behandlingsform. Målet er å behandle hele mennesket og ikke bare et symptom. Å fjerne et symptom uten å finne årsaken til det, er som å kurere et utslett ved å male over det.
 
Derfor behandler vi hele foten for å behandle hele mennesket, før vi konsentrerer oss om et område som krever ekstra innsats. Soneterapi virker ikke bare på den fysiske kroppen, men påvirker både på det fysiske og psykiske plan.
 
Soneterapi er en trygg, effektiv, naturlig, lett tilgjengelig og brukervennlig behandlingsform og brukes for å styrke helsen, skape avspenning, forebygge sykdom, redusere smerte og forbedre livskvaliteten.
bottom of page