top of page

Helhetlig Helse

HVA ER HELHETLIG HELSE?

 

Med helhetlig helse menes god helse på alle områder, både fysisk, mentalt og åndelig, fordi disse tre elementene henger nøye sammen.

 

Hvis vi sliter med vår fysiske helse, vil det gå ut over vår psykiske helse. Og dersom vi har åndelige utfordringer, vil dette gi seg utslag som påvirker også vår fysiske og psykiske helse.

 

Derfor er målet å finne balanse på alle disse områdene i livet. Vi kan ikke utelate noen av delene, hvis vi ønsker å oppnå en helhetlig helse og føle oss som hele mennesker.

             

bottom of page