top of page

Helhetlig Helse

WWW.HELHETLIGHELSE.NO og KURS.HELHETLIGHELSE.NO eies og driftes av VEGA HELHETSTERAPI v/RAGNHILD PEDERSEN. Ved å bruke våre nettsider, samtykker du til følgende vilkår og betingelser:

 

BRUK

Alle har lov til å bruke nettsiden vår, men for å bestille noen av våre tjenester, må du ha fylt 18 år.

Denne nettsiden bruker cookies / nettkapsler. Ved bruk av våre nettsider, samtykker bruker til at personopplysninger benyttes i henhold til våre policyer. For vår policy for bruk av cookies, se her. For vår policy om personvern, se her.

Dersom VEGA HELHETSTERAPI utgir brukernavn og passord til bruker for innlogging til særskilte områder på nettsiden, forplikter bruker seg til å holde brukernavn og passord konfidensielt for uvedkommende. vEGA hELHETSTERAPI er ikke ansvarlig for uautorisert bruk av slik tilgang. 

 

OPPHAVSRETT

Dersom ikke annet er nevnt, er alle elementer på våre nettsider, herunder bilder, tekst og illustrasjoner, omfattet av opphavsrettslige regler. Det er ikke lov til å kopiere, dele eller på annen måte distribuere materialet du finner på www.helhetlighelse.no og kurs.helhetlighelse.no uten skriftlig samtykke fra Vega Helhetsterapi v/Ragnhild Pedersen. 

Du kan: 

  • Bruke alle deler av nettsidene fritt, med unntak av de deler som krever innlogging.
     

  • Ta utskrifter fra alle deler av nettsidene til personlig bruk.
     

Du kan ikke:

  • Kopiere, dele eller på annen måte distribuere materiale fra nettsidene, unntatt i slike tilfeller som er beskrevet over.
     

  • Fjerne eventuelle merker om opphavsrett, varemerker eller andre meldinger om åndsverkrettigheter i originalmateriale fra kopier eller utskrifter fra nettsidene.

 

BEGRENSNING AV ANSVAR

Vega Helhetsterapi fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til bruk av hjemmesidene, inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skade forårsaket av virus på brukerens datautstyr eller benyttelse av informasjon på hjemmesidene.
 

Vega hHelhetsterapi fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av eksterne nettsider som linkes til på våre nettsider.

 

ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

Vega Helhetsterapi kan når som helst, og uten varsel endre vilkår og betingelser for bruk av nettsidene. Det oppfordres derfor til at bruker leser vilkår og betingelser ved hvert besøk.

 

ENDRINGER AV NETTSIDENE

Vega Helhetsterapi står fritt til å endre format og innhold på nettsidene når som helst.
 

Vega Helhetsterapi kan stanse tilgang til nettsidene når som helst.
 

Vega Helhetsterapi kan uten varsel ta ned nettsidene, herunder for vedlikehold, oppdateringer eller annen årsak. 

 

JURISDIKSJON

Dersom det oppstår tvist om disse vilkår og betingelser, eller en tvist i tilknytning til nettstedet, skal disse vilkår og betingelser tolkes i henhold til norsk rett. En eventuell tvist skal kun bringes inn for norske tvisteløsningsorganer, herunder forliksråd eller de alminnelige domstoler. 

 

 

Vilkår og betingelser sist oppdatert november 2016.  

bottom of page